ลุ้นโชคครบรอบ 4 ปี SHOP Channel ทีวีช้อปปิ้งอันดับ 1 จากญี่ปุ่น
ช้อปตั้งแต่วันที่ 9-30 พฤศจิกายน ลุ้นรับของรางวัลสุดเอ็กซ์คลูซิฟ รวมมูลค่า 214,910 บาท
เข้าสู่หน้าหลัก
1.
ระยะเวลาร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย ตั้งแต่วันที่ 9 – 30 พฤศจิกายน 2560
2.
จับรางวัลผู้โชคดีในวันที่ 5 มกราคม 2561 ณ บริษัท ช้อป โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด
3.
ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่ 10 มกราคม 2561 ทาง www.shopch.in.th และ www.facebook.com/shopchthailand/
4.
เมื่อลูกค้าสะสมยอดซื้อสินค้าครบทุก 1,000 บาท (หลังหักค่าจัดส่งสินค้า, ส่วนลด, รายการสินค้าที่ยกเลิกสั่งซื้อ, คืนสินค้าของรายการที่ทำการสั่งซื้อระหว่างกิจกรรมส่งเสริมการขาย) จะได้รับ 1 สิทธิ์ เพื่อลุ้นรับของรางวัล
5.
ลูกค้าใหม่จะได้รับบัตรของขวัญ SHOP Channel มูลค่า 200 บาท จำนวน 3 ใบ รวมมูลค่า 600 บาท สำหรับใช้สั่งซื้อสินค้าในครั้งต่อไป
6.
ผู้โชคดีจะต้องไม่มีหนี้ค้างชำระค่าบริการ ค่าธรรมเนียม และ/หรือเงินใด ๆ ต่อบริษัทฯ ก่อนวันที่จับรางวัล
7.
ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องเป็นผู้ชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% จากมูลค่าของรางวัล โดยชำระผ่านทางธนาคารกรุงเทพ สาขาถ.รัชดา-สี่แยกสาธุประดิษฐ์ ชื่อบัญชี บริษัท ช้อป โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่บัญชี 195-483178-8 จากนั้นส่งหลักฐานการโอนเงิน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด กลับมาที่บริษัท ช้อป โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด 530/1 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 ทางแฟกซ์ (02-1234-897) หรือไลน์ (@shopch_thailand) หรืออีเมล (customer@shopch.in.th) ภายในวันที่ 17 มกราคม 2561 หากพ้นกำหนดดังกล่าวถือว่า ผู้โชคดีสละสิทธิ์ไม่ขอรับรางวัลใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ ในกรณีดังกล่าวบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลแก่ผู้โชคดีสำรองในลำดับถัดไป
8.
บริษัทฯ จะจัดส่งของรางวัลให้แก่ผู้โชคดี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
• รางวัลที่ 1: บริษัท เจทีบี (ประเทศไทย) จำกัด จะติดต่อกลับผู้โชคดี ภายใน 7 วันทำการหลังจากที่ผู้โชคดีติดต่อกลับบริษัท SHOP Channel เพื่อยืนยันรับของรางวัล
• รางวัลที่ 2 – 9: บริษัทฯ จะจัดส่งของรางวัลตามที่อยู่ที่ระบุในการจัดส่งสินค้าภายใน 60 วัน หลังจากที่ผู้โชคดีติดต่อกลับบริษัทฯ เพื่อยืนยันรับของรางวัล
• รางวัลพิเศษ บริษัทฯ จะจัดส่งบัตรของขวัญ SHOP Channel พร้อมสินค้าตามที่อยู่ที่ท่านได้ระบุในการจัดส่งสินค้า
9.
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบของรางวัล 1 ท่าน / 1 รางวัล
10.
ผู้โชคดีต้องยืนยันรับของรางวัลภายในเที่ยงของวันถัดไปหลังจากที่ทาง SHOP Channel โทรแจ้งว่าได้รับรางวัล มิเช่นนั้นบริษัทจะขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลแก่ผู้โชคดีสำรองในลำดับถัดไป
11.
บริษัทฯ เป็นเพียงผู้จัดหาของรางวัลเพื่อรายการชิงโชคนี้เท่านั้น โดยบริษัทฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต, การจำหน่าย และการให้บริการในของรางวัลที่ระบุไว้แต่อย่างใด ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหาย บุบสลาย ชำรุดบกพร่อง และ/หรือในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับของรางวัลทั้งสิ้น
12.
เมื่อมีการร่วมสนุกกับกิจกรรม บริษัทฯ จะถือว่าผู้ร่วมสนุกได้ทำความเข้าใจรายละเอียดและยอมรับเงื่อนไขทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆทั้งสิ้น
13.
พนักงานของ บริษัท ช้อป โกลบอล (ประเทศไทย) จำกัด, สมาชิกของครอบครัวพนักงาน และรวมไปถึงบริษัทที่ทำการโฆษณาหรือจัดรายการส่งเสริมการขายไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมโปรโมชั่น
14.
บริษัทฯ มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าเท่ากันได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
15.
บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือยกเลิกกฎของกิจกรรมเมื่อใดก็ได้ และผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่สามารถเรียกร้องต่อความเสียหายใดๆจากบริษัทฯได้
16.
ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสด รวมถึงผู้โชคดีไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
17.
ราคาทัวร์สำหรับผู้ร่วมเดินทาง 30 คนขึ้นไป JTB ขอสงวนสิทธืในการเปลี่ยนแปลง/ เลื่อนวันการเดินทาง/ หรือยกเลิกการเดินทางในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทางไม่ครบตามจำนวน หากผู้ชนะไม่สะดวกที่จะร่วมเดินทางในวันที่มีการเปลี่ยนแปลง SHOP Channel จะขอมอบ SHOP Channel gift voucher มูลค่า 10,000 บาท (1000 บาท/ 1 gift voucher x 10) ให้ผู้ชนะแทน แพ็คเกจทัวร์ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้ (ทาง JTB จะตัดสินใจว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงของทัวร์หรือไม่ประมาณช่วงเดือนมกราคม)
18.
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.shopch.in.th หรือสอบถามเพิ่มเติมโทร. 02-1234-999
19.
คำตัดสินของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
20.
ผู้โชคดีรับทราบและตกลงให้บริษัทฯ นำภาพผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล เผยแพร่เพื่อการประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่างๆได้โดยไม่โต้แย้ง หรือเรียกร้องสิทธิ์ หรือเงินใด ๆ ทั้งสิ้น
เข้าสู่หน้าหลัก
ใบอนุญาตเลขที่ : 1471/2560