ข่าวสารอัพเดท

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรม Facebook 25 ก.ย. - 6 ต.ค. 60

เงื่อนไขการรับรางวัล

- ผู้โชคดีกรุณาติดต่อกลับมาทาง Inbox ของ SHOP CH Thailand Fanpage เพื่อยืนยันสิทธ์ในการรับของรางวัล ภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2560 มิฉะนั่นจะถือว่าสละสิทธิ์
- ของรางวัลจัดส่งทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2560
- ของรางวัลไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใดได้
- พนักงาน รวมถึงสมาชิกในครอบครัวของพนักงาน และตัวแทนโฆษณาที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อีกทั้งจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความผิดพลาดเนื่องจากการพิมพ์
- กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด

 
ชำระเงินโดย จัดส่งสินค้าโดย รับรองโดย