1. วิธีการวัดขนาดแบบไม่ได้สวมใส่เสื้อผ้า
 (หน่วยเป็นเซ็นติเมตร)

ท่านสามารถวัดเปรียบเทียบขนาดเสื้อผ้าได้ โดยการวัดจากขนาดของร่างกายในแต่ละส่วน ในขณะที่ไม่ได้สวมใส่เสื้อผ้า จากนั้นนำขนาดที่ท่านวัดได้นำมาเทียบกับตารางเทียบขนาดในหน้ารายละเอียดสินค้า

วิธีการอ่านตารางเทียบขนาด
หน่วยเป็นเซ็นติเมตร

• ขนาดจริง หมายถึง การวัดขนาดจากร่างกายในขณะที่ไม่ได้ สวมใส่เสื้อผ้า
• ขนาดเสื้อ/กระโปรง/กางเกง หมายถึง การวัดขนาดจาก
เสื้อผ้าโดยตรง

2. วิธีการวัดขนาดจากเสื้อผ้าโดยตรง
 (หน่วยเป็นเซ็นติเมตร)

สำหรับสินค้าบางรายการ ท่านอาจจะใช้วิธีการวัดขนาดที่แตกต่างจากด้านบน ซึ่งท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากตารางด้านล่าง

ท่อนบน (TOP) หน่วยเป็นเซ็นติเมตร

อก

วัดจากบริเวณที่กว้างที่สุด
ของหน้าอก x2

เอว

วัดส่วนที่แคบที่สุด x2

บ่า/ไหล่

วัดความกว้างของไหล่จากซ้ายไปขวา

แขน

วัดความยาวจากหัวไหล่ถึงปลายแขน
ของหน้าอก x2

วงแขน

วัดความยาวจากหัวไหล่ถึงปลายแขน

ความยาวเสื้อ

วัดความยาวจากบ่าจนถึงชายเสื้อ

ท่อนล่าง (Bottom) หน่วยเป็นเซ็นติเมตร

เอว (กระโปรง)

วัดส่วนที่แคบที่สุด หรือวัดบริเวณสะดือ x2

สะโพก (กระโปรง)

วัดส่วนที่กว้างที่สุดของสะโพก x2

ความยาวกระโปรง

วัดความยาวจากเอวถึงชายกระโปรง

เอว (กางเกง)

วัดส่วนที่แคบที่สุด หรือวัดบริเวณสะดือ x2

สะโพก (กางเกง)

วัดส่วนที่กว้างที่สุดของสะโพก x2

ความยาวกางเกง

วัดความยาวจากเป้าถึงชายกางเกง

เสื้อชั้นใน หน่วยเป็นเซ็นติเมตร

ไซส์ A70 A75 A80 A85 A90 B70 B75 B80 B85 B90
เหนือหน้าอก 80 85 90 95 100 83 88 93 98 103
ใต้รอบอก 70 75 80 85 90 70 75 80 85 90
ไซส์ C70 C75 C80 C85 C90 D70 D75 D80 D85 D90
เหนือหน้าอก 85 90 95 100 105 88 93 98 103 108
ใต้รอบอก 70 75 80 85 90 70 75 80 85 90
ไซส์ E70 E75 E80 E85
เหนือหน้าอก 90 95 100 105
ใต้รอบอก 70 75 80 85

กางเกงชั้นใน หน่วยเป็นเซ็นติเมตร

ไซส์ S M L LL 3L
เอว 72-80 79-87 86-94 93-101 100-108
สะโพก 82-90 87-95 92-100 97-105 102-110
  • ระยะเวลารายการส่งเสริมการขายตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2558
  • ผู้ที่สะสมยอดใช้จ่ายสูงสุดตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย (หลังหักยอดใช้จ่ายที่มีการยกเลิกสั่งซื้อรายการสินค้าระหว่างรายการส่งเสริมการขายนี้) จะได้รับที่ดัดขนตาไฟฟ้า รุ่นEH-SE60 พร้อมกระเป๋า Panasonic Beauty (คละสี) มูลค่า 1,390 บาท จำนวน 10 รางวัล
  • ประกาศผู้ได้รับของรางวัลผ่านเว็บไซต์ www.shopch.in.th และ www.facebook.com/shopchthailand ในวันที่ 22 เม.ย. 2558
  • ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องไม่มีหนี้ค้างชำระค่าบริการ ค่าธรรมเนียม และ/หรือเงินใด ๆ ต่อบริษัทฯ ทั้งนี้ นับตั้งแต่วันที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัล
  • ของรางวัลไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใดได้
  • พนักงาน รวมถึงสมาชิกในครอบครัวของพนักงาน และตัวแทนโฆษณาที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อีกทั้งจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความผิดพลาดเนื่องจากการพิมพ์
  • กรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด