ชำระเงินโดย จัดส่งสินค้าโดย รับรองโดย https://sam.ocpb.go.th