ข่าวสารอัพเดท

After Midnight sale l โปรดีไม่มีง่วง หลังเที่ยงคืนถึงตี 5

After Midnight saleโปรดีไม่มีง่วง หลังเที่ยงคืนถึงตี 5
23-31 กรกฎาคมนี้
เงื่อนไข
*ระยะเวลาโปรโมชั่น 23-31 ก.ค. 64
*โปรโมชั่นนี้เฉพาะการสั่งซื้อ LineOA, Facebook, และโทรสั่งซื้อเท่านั้น
*บริษัทขอสงวนสิทธิ์แต่ละส่วนลด 3 ครั้ง/ท่าน/วัน/รายการสินค้า (ขั้นต่ำ 1,500 บาท)
*จำกัดประเภทสินค้าบางรายการ ที่ไม่ร่วมโปรโมชั่น ได้แก่ สินค้าลดราคา Flashsale และ สินค้า Premium Outlet
*ส่วนลดไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นส่วนลด หรือรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้
*ส่วนลดไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินทอนหรือเงินสดได้
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด

 
ชำระเงินโดย จัดส่งสินค้าโดย รับรองโดย https://sam.ocpb.go.th