ข่าวสารอัพเดท

Top Spender ให้คุณช้อปได้เพลิดเพลินตลอดทั้งเดือน

โดนใจลูกค้า SHOP Channel รับของรางวัลมูลค่ารวม 427,500 บาท ผู้ที่มียอดช้อปสูงสุด 8 ท่านแรก


เงื่อนไข
*ระยะเวลาโปรโมชั่น 1-30 พ.ย. 64
*ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องเป็นผู้เสียภาษี 5% ของมูลค่าของรางวัล
*ประกาศรายชื่อลูกค้าที่ได้รับรางวัลภายใน 45 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดโปรโมชั่น ผ่านทาง SMS
*ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้
*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแลกเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และเงื่อนไขต่างๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด


 
ชำระเงินโดย จัดส่งสินค้าโดย รับรองโดย https://sam.ocpb.go.th