บริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ท่านภายใน 3 - 5 วันทำการ หลังจากบริษัทฯ ได้ตรวจสอบหลักฐานการชำระเงินของท่านว่าสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว

    หมายเหตุ :
    • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์จัดส่งสินค้าในวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
    • สินค้าทุกรายการถูกจัดส่งถึงมือท่านโดยบริษัทขนส่งชั้นนำ
ชำระเงินโดย จัดส่งสินค้าโดย รับรองโดย https://sam.ocpb.go.th